Tijdelijke wet maatregelen covid 19Huidige "Tijdelijke" wet recordhouder:
Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
Geldend van 01-03-2017, Regeling vervalt per 01-03-2022

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is geldend van 01-12-2020.
De wet wordt per 3 maanden verlengd (Artikel 58t).
1e verlenging is een feit, tot 1 juni 2021
2e verlenging is een feit, tot 1 september 2021
3e verlenging is een feit, tot 1 december 2021
4e verlenging is een feit, tot 1 maart 2022

5e verlenging is een feit, tot 1 juni 2022

Wet:
Tijdelijke wet maatregelen covid 19
(Onderdeel van Wet Publieke Gezondheid)

Ministeriële regelingen:
1. Aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19.

2. Verruiming topsport.

3. Tijdelijke verzwaring van de maatregelen.

4. Vereisen negatieve PCR int vervoer lucht- en scheepvaart.

5. Verlenging maatregelen onderwijsinstellingen en kinderopvang.

6. Wijziging verband met het verlengen van het maatregelenpakket.

7. Regeling praktijktesten organiseren van evenementen.

8. Regeling avondklok en maximale groepsgrootte bij uitvaarten.

9. Regeling alternatief testverplichting voor luchtvaartuigbemanningen.

10. Regeling Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

11. Regeling Verlenging / contactberoepen / winkelen antigeentestuitslag

12. Regeling Uitzondering sneltestverplichting voor vrachtwagenchauffeurs

13. Regeling onder voorwaarden openen van bibliotheken

14. vervallen in voortgezet onderwijs van norm 1,5 meter afstand

15. Het inzetten van coronatoegangsbewijzen

16. Regeling wijziging van de tijdelijke regeling maatregelen Covid19

17. Regeling wijziging TWM vanwege termijn voor toegang en inreizen voor gevaccineerden

18. Regeling wijziging TWM afstemming regels voor coronatoegangsbewijzen EU Digitaal Corona Certificaat (DCC).

19. Regeling wijziging TWN vanwege strengere maatregelen voor horeca, cultuur en evenementen

20. Regeling wijziging TWM vanwege invoeren herstel- en vaccinatiebewijzen en wijzigen verplichtingen omtrent inreizen

21. Regeling verlenging regels meerdaagse evenementen

22. Regeling termijn voor toegang en inreizen gevaccineerd zijn met covid-19-vaccin Janssen

23. Regeling tvan enkele verzwaarde maatregelen voor dansvoorzieningen en eet- en drinkgelegenheden.

24. Regeling het laten vervallen van de veilige afstand en de mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen.

25. Regeling opnemen van een uitzondering op de maximale groepsgrootte in instellingen voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

26. Regeling coronatoegangsbewijzen na loslaten veiligeafstandsnorm.

27. Spoedregeling 14 september vanwege verlenging maatregelen.

28. Regeling veilige afstand van 1,5 meter naar 0 meter.

29. Regeling voor uitzondering verplichting coronatoegangsbewijs en verduidelijking mondkapjesplicht luchthavens.

30. Regeling toevoeging van enkele uitzonderingen op de inzet van coronatoegangsbewijzen.

31. Spoedregeling wijziging Twm verbrede inzet ctb en uitbreiding mondkapjesverplichting.

32. Regeling verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en uitbreiding mondkapjesplicht.

33. Regeling grondslag voor het blokkeren van coronatoegangsbewijzen.

34. Regeling vaststellen van de veilige afstand op anderhalve meter.

35. Spoedregeling verplichte sluitingstijd.

36. Spoedregeling vanwege herstellen enkele omissies.

37. Regeling toevoegen mogelijkheden verkrijgen van een CTB en enkele herstelpunten.

38. Regeling verzwaringen waaronder een verplichte sluitingstijd.

39. Regeling 5e tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland.

40. Regeling beperking van de uitoefening van burgerluchtverkeer.

41. Regeling 5e tijdelijk vliegverbod NL in Europa en BES toevoeging Malawi.

42. wijziging van Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (Trm).

43. Regeling coronatoegangsbewijs voor kort verblijf.

44. Regeling vaststelling NOW-5 (2 van 3).

45. Regeling verplichte sluitingstijd, sluiting primair onderwijs en buitenschoolse opvang.

46. Regeling 5e tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland.

47. Spoedregeling verzwaring van de maatregelen.

48. vierde verlenging van de geldingsduur Twm.

49. Regeling sportbeoefening voor personen tot en met zeventien jaar.

50. Regeling verlengen verzwaarde maatregelen beroepsonderwijs en hoger onderwijs en het vervallen van de verzwaarde maatregelen in het funderend onderwijs en de buitenschoolse opvang. .

51. Verlenging van de lockdown en het doorvoeren van enkele versoepelingen. .

Van Tijdelijk wet naar Wpg